Autor: Magdalena Wysmyk

Rozpucz lepiężnikowiec (Liparus glabrirostris)

Rozpucz lepiężnikowiec (łac. Liparus glabrirostris) jest owadem z rzędu chrząszczy, a zarazem największym wstępującym w Polsce przedstawicielem ryjkowcowatych. Osobniki dorosłe żywią się lepiężnikami, larwy natomiast żerują w kłączach roślin z rodzin astrowatych i selerowatych. Występuje głównie w górach (Karpatach, Beskidach i Sudetach). Źródło: Wikipedia.